Om oss

Fakta & statistik

Vi sammanställer kontinuerligt den senaste statistiken om Stockholms utveckling. Här kan du läsa och ladda ner våra rapporter.

Fakta om besöksnäringen

Här hittar du statistik och rapporter om besöksnäringen i Stockholmsregionen.

Årsrapporter

"Facts about the tourism industry in Stockholm"
2008   2009   2010   2011  2012   2013   2014  2015

Månadsrapporter


2012 2013 2014 2015 2016 2017

Januari Januari Januari Januari Januari  Januari
  Februari Februari Februari Februari Februari Februari
  Mars Mars Mars Mars Mars Mars 
  April April April April April  
  Maj Maj Maj Maj Maj  
  Juni Juni Juni Juni Juni  
  Juli Juli Juli Juli Juli  
  Augusti Augusti Augusti Augusti Augusti  
  Sommar Sommar Sommar Sommar Sommar  
  September September September September September  
  Oktober Oktober Oktober Oktober Oktober  
  November November November November November
  December December December December

December

 

Söker du statistik från tidigare år?
Vänligen kontakta red@stockholmbusinessregion.se

Stockholms stad.     

Stockholm Business Region
Box 16282, 103 25 Stockholm / Besöksadress: Drottninggatan 33
Telefon:
08-508 280 00 E-post: info.sbr@stockholm.se