Om oss

Välkommen till Stockholm!

Stockholm Business Region har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Målet är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion.

Vår organisation

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret bistår kommunstyrelsen i att effektivt leda och samordna den kommunala verksamheten. Stadsledningskontoret är ledningsfunktion för stadens samlade förvaltning och organisation samt driver på och följer upp genomförandet av kommunfullmäktiges beslut.

Stockholm stadshus AB

Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms stad och fungerar som en sammanhållande funktion för större delen av stadens aktiebolag. Stockholms Stadshus AB är moderbolag i en koncern som består av 16 aktiva dotterbolag, ett vilande bolag och ett intressebolag.

Stockholm Business Region AB

Stockholm Business Region har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Målet är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion.

Invest Stockholm Business Region AB

Invest Stockholm arbetar för att Stockholm ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i Stockholm.

Visit Stockholm AB

Visit Stockholm är Stockholm stads marknadsföringsbolag. Uppdraget är att utveckla och marknadsföra Stockholm som besöksort i samarbete med näringslivet i syfte att öka antalet kommersiella gästnätter.

Styrelse

Stockholm Business Region är ett helägt kommunalt bolag i Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Vår styrelse består av följande ledamöter och ersättare:

Ordförande
Karin Wanngård (S)

Vice ordförande 

Anna König Jerlmyr (M)

Ledamöter

Lena Josefsson (S)
Stefan Hansson (S)
Monika Jenks (M)
Rolf Brattström (V)
Anders Hellström (M)
Birgitta Rydell (L)
Petra Schagerholm (MP) 

Suppleanter
Ulf Andersson-Greek (S)
Aleksandar Zuza (S)
Jonas Osberg (MP)
Erica Wright (MP)
Lena Murray (V)
Ulla Hamilton (M)
Martin Ängeby (L) 
Sofia Jöngren (C) 
David Bruhn (KD)

Lekmannarevisor
Michael Santesson (MP)

Lekmannarevisorsuppleant

Lars Riddervik (M)

Aktuella upphandlingar

Här publiceras information om aktuella upphandlingar.

Upphandling av kommunikations- och reklambyråtjänster 

 

Kontroll av skatteekonomi vid upphandling och avtals- uppföljning 

Stockholms stad och Skatteverket har ett samarbete gällande kontroll av anbudsgivares skatteekonomi. Syftet är att underlätta för seriösa anbudsgivare/leverantörer genom att minska risken för osund konkurrens från oseriösa företag. 

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor har till uppgift att genom sin kompetens och sina erfarenheter ge synpunkter på stadens tillgänglighetsarbete. Stadens och handikapporganisationernas gemensamma arbete skapar goda förutsättningar för att förbättra tillgängligheten i Stockholm.

Ordförande

Lars Lindén, HSO Stockholms stad/ Hörselskadades Förening i Stockholm 

Vice Ordförande
Louise Lindström DHR Stockholmsavdelningen

Ledamöter

Jonas Brännvall, Stockholms Dövas Förening, SDF                                             

Sonja Mogert, Vuxendöva i Sverige (VIS)

Lars Nerén, Ångestföreningen i Stockholm ÅSS   

Gunilla Göran, Reumatikerföreningen Stockholm              

Jesper Kihlberg, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Stockholms läns distrikt           

Lediga tjänster

Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Här publicerar vi lediga jobb hos Stockholm Business Region samt dotterbolagen Invest Stockholm och Visit Stockholm.

Varumärket

 

Som partner till oss är du varmt välkommen att använda varumärket och budskapet Stockholm – The Capital of Scandinavia i din kommunikation. Förutsättningen är att du delar de värderingar som ligger till grund för budskapet och vill medverka till utvecklingen av Stockholm som etablerings- och besöksdestination.

 

Kontakta cos@stockholmbusinessregion.se för att få tillgång till logotypen och grafisk manual för partners.

Stockholms stad.     

Stockholm Business Region
Box 16282, 103 25 Stockholm / Besöksadress: Drottninggatan 33
Telefon:
08-508 280 00 E-post: info.sbr@stockholm.se